Vyproštění z výtahu


Informace o společné anténě


Ověření odečtu radiátorů


Termíny na výměnu a odečet vodoměrů


1767 5.12.2018

byt 36-19 08:00 - 12:00 hod

byt 18-01 10:00 - 12:00 hod


1768 4.12.2018

byt 36-19 08:00 - 10:00 hod

byt 18-01 10:00 - 12:00 hod


1769 4.12.2018

byt 24-01 13:00 - 15:00 hod


1770 5.12.2018

byt 36-19 13:00 - 15:00 hod

byt 18-01 15:00 - 17:00 hod


1771 6.12.2018

byt 36-19 08:00 - 10:00 hod

byt 18-01 10:00 - 12:00 hod