ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA

Ing. Jan Buzek - předseda

Ing. Dagmar Jonášová - místopředseda

Zdeněk Kolář - místopředseda

Peter KriškaČLENOVÉ KONTROLNÍ KOMISE

Hana Štefanová - předseda

Jaroslav Laštovka - místopředseda

Jiřina Schindlerová

Milan Schwarz

Jiří Mašek

Výpis z obchodního rejstříku