PROBLÉMY SE VSTUPEM NEŽÁDOUCÍCH OSOB

Prosíme vás všechny, abyste si více všímali toho, koho do domu vpouštíte a pokud závadové osoby v domě uvidíte, abyste nebyli laxní a zavolali policii a uvědomili domovníka.

Uvědomte si, že pokud tyto osoby do domu vpustíme, tak tím výrazně omezujeme naše možnosti chránit svůj majetek před poničením a případně zcizením.***************************************************************************************


Přesto, že jsme se stali vlastníky nemovitosti, nenaučili jsme se jako vlastníci chovat.
Nedodržujeme pravidla, a svým nevšímavým přístupem umožňujeme druhým náš majetek ničit.
Měli bychom více sledovat, kdo se jak chová a nepouštět cizí osoby do domu.


Sponzorujete své sousedy rádi?

Za nepořádek kolem popelnic, který udělal váš soused, platíte svými penězi vy!

Vážení vlastníci a nájemníci, kontejnery umístěné před našimi domy slouží pouze k odkládání běžného komunálního odpadu,
a to dovnitř kontejneru, nikoli vedle něj.
Nepotřebný nábytek, šatstvo a další věci, kterých se chcete zbavit,
můžete odvést do sběrného dvora (viz níže), kde je uložení zdarma.
Jako majitelé domu máme povinnost udržovat pořádek a čistotu u našich kontejnerů.
Pokud bychom tuto povinnost neplnili, dopustili bychom se přestupku a
Městský úřad Prahy 13 by nám okamžitě uložil pokutu, kterou bychom museli zaplatit všichni....


Za příklad může sloužit nejedna výzva městské části Praha 13 (výzvy uvádíme níže),
ve které byly bytovému družstvu Trávníčkova zaslány fotografie nepořádku u našich popelnic s tím,
že pokud nebude nepořádek neprodleně odstraněn, bude kromě nákladů na jeho odstranění účtována družstvu i pokuta.
A protože jsme jako družstvo právnickou osobou, hrozí nám pokuta až do výše 500.000,- Kč.


Výzva MČ ze dne 15.11.2007, strana 1
Výzva MČ ze dne 15.11.2007, strana 2
Výzva MČ ze dne 25.01.2008, strana 1
Výzva MČ ze dne 25.01.2008, strana 2
Výzva MČ ze dne 11.09.2008, strana 1
Výzva MČ ze dne 11.09.2008, strana 2
Výzva MČ ze dne 13.10.2008
Výzva MČ ze dne 20.10.2009

(Nezapomeňte, že jde o Vaše peníze, které vám budou naúčtovány vedle běžných služeb, což se vztahuje i na nájemníky).

ZA MIMOŘÁDNÉ ODVOZY ODPADŮ JSME ZA LOŇSKÝ ROK ZAPLATILI JIŽ VÍCE NEŽ 30.000,- Kč.


Proto pokud někdo z vás ví, kdo je původcem takového nepořádku, oznamte to prosím představenstvu.
Dále žádáme vlastníky, kteří své byty pronajímají, aby upozornili své nájemníky na nutnost zachovávat pořádek a čistotu.Sběrný dvůr Praha 5 a Praha 13
Puchmajerova ul., Praha 5 – Jinonice
Tel.: 737 240 853
Po – Čt 8.30 - 17.00 (v létě do 18.00)
Pá 8.30 - 15.00


Sběrný dvůr Praha 6 – Dejvice
Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice
Po – Čt 8.30 – 17.00 (v létě do 18.00)
Pá 8.30 – 15.00