HLÁŠENÍ ZÁVAD

Veškeré závady a požadavky na opravy hlašte našemu DOMOVNÍKOVI, ten zajistí vše potřebné.

Domovníkem je p. Svoboda ze vchodu 1768.

Závady a požadavky hlašte domovníkovi pouze ve všední dny mezi 16. a 18. hodinou,
nejlépe telefonicky na číslo 773 1767 71.

Havárie samozřejmě hlašte okamžitě, tzn. kdykoliv – ve dne, v noci.

Závady můžete rovněž i nadále posílat e-mailem na adresu BD, nebo vhazovat do schránek členů představenstva


KOMUNIKACE SE SPRÁVCEM

Smluvní záležitosti, otázky evidenčních listů, zaplacených nájemných apod. řeší pí Ježková.

Pro komunikaci prosím používejte e-mail
sprava@jezkova.cz nebo telefon 774 845 100.

Své vzkazy pro pí. Ježkovou můžete rovněž vhazovat do schránky člena představenstva ve Vašem vchodě


Pravidla pro aktualizaci údajů v Evidenčních listech,
Nájemních smlouvách a Předpisech platebCena čipů a klíčů

Vzhledem k navýšení nákupní ceny čipů zvyšujeme cenu po nájemníky na 150 Kč/ks.
Z důvodu zachování jednotné ceny shodně s tím navyšujeme i cenu za kopii klíče od sklepních mříží.SERVIS VÝTAHŮ

Thyssen Krupp Výtahy s.r.o.

Bucharova 2641/14 15800 Praha 5

Hlášení oprav:
TEL: 844 100 1044


!!! PRO VYPROŠTĚNÍ p. Svoboda 773 1767 71 !!!