Aktuality květen 2024

Kontejner 16.5.2024 (ČT) v době od 16:00 hod. do 20:00 hod

Vážení členové družstva,

chtěli bychom vás informovat, že dne 16.5.2024 (ČT) v době od 16:00 hod. do 20:00 hod. bude přistaven MČ Praha 13 kontejner u tržiště, rozšířený chodník proti 1764, který je určený na odvoz netříděného odpadu. Nelze odložit nebezpečný odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, ledničky, mrazáky, PC, monitory, televize, počítače, sporáky. Pokud tedy máte nějaké nepotřebné věci, můžete využít!

Představenstvo BD

Posted by admin in Aktuálně, Nezařazené

Vyúčtování záloh za služby a energie – rok 2023

Vážení členové družstva,

v průběhu příštího týdne Vám bude zasláno emailem vyúčtování záloh za služby a energie za rok 2023 paní Ježkovou.
Následně budete mít možnost v době 30 dní  kontaktovat p. Ježkovou z důvodu případných dotazů či reklamace vyúčtování.  V případě, že by jste vyúčtování do konce příštího týdne emailem neobdrželi, napište nám a my Vám vyúčtování  pošleme znovu nebo dáme do schránky.

Současně s vyúčtováním Vám posíláme  pravidla pro výplatu přeplatků a nedoplatků:

VÝPLATA PŘEPLATKŮ A ÚHRADA NEDOPLATKŮ

Vyúčtování záloh za služby a energie za rok 2023. Pro vyúčtování budou využity vám zaslané aktualizované údaje přeplatků a nedoplatků za rok 2023.

PŘEPLATKY:

Žádáme vás nejpozději do 15. května 2024 o sdělení čísla účtu pro výplatu, a to:

Zdůvodnění: U členů BD, kteří platí inkasem, představenstvo číslo účtu nezná.  Dochází také často ke změnám bankovních ústavů. Přeplatky Vám budou vyplaceny po doložení čísla účtu v průběhu 2. poloviny května 2024 (po ukončení reklamační doby) a června 2024 v závislosti na doložených číslech účtu. Pokud člen BD nevlastní účet, bude mu přeplatek vrácen v hotovosti v kanceláři BD v úředních hodinách. Žádáme však o minimalizování těchto případů.

NEDOPLATKY:

Nedoplatky uhraďte nejpozději do 30. června 2024 následujícím způsobem

 1. Převodem na účet BD
  • číslo účtu 3372 161 319/0800 u České spořitelny a.s.
  • variabilní symbol: číslo bytu
  • zpráva pro příjemce: úhrada nedoplatku za rok 2023 + jméno
 2. V hotovosti v úředních hodinách BD nebo přímo vkladem na účet družstva. Při využití vložení prostředků přímo na účet BD uvádějte variabilní symbol i zprávu pro příjemce jako u převodu na účet BD.

Výplata přeplatků a úhrada nedoplatků 20223

Vaše představenstvo BD

Posted by admin in Nezařazené

Aktuality duben 2024

Malování společných prostor 1771

Od pondělí 25.3.2024 bude probíhat malování vchodu 1771. V této souvislosti chceme požádat o vyklizení společných prostor – chodeb nejpozději do neděle, aby nic malování nebránilo. Malování bude probíhat zhruba 1 měsíc.
Současně chceme informovat, že v případě potřeby bude během dne světlo ve společných prostorách zapnuté (pokud bude šero a  bude špatně vidět na malování).

Vaše představenstvo
Posted by admin in Opravy

Úřední hodiny duben – květen 2024

ÚŘEDNÍ HODINY představenstva se konají 1x za 14 dní vždy v pondělí od 18:00 do 19:00 hod. v kanceláři družstva v č.p. 1768/13.

 • 25.3.2024
 • 8.4.2024
 • 22.4.2024
 • 6.5.2024
 • 20.5.2024

V případě potřeby je možné poslat dotaz na email družstva: bd.travnickova@seznam.cz.

Posted by admin in Úřední hodiny

Aktuality únor 2024

Malování společných prostor 1770

Od pondělí 19.2.2024 bude probíhat malování vchodu 1770. V této souvislosti chceme požádat o vyklizení společných prostor – chodeb nejpozději do neděle, aby nic malování nebránilo. Malování bude probíhat zhruba 1 měsíc.
Současně chceme informovat, že v případě potřeby bude během dne světlo ve společných prostorách zapnuté (pokud bude šero a  bude špatně vidět na malování).

Vaše představenstvo
Posted by admin in Opravy

Úřední hodiny únor – březen 2024

ÚŘEDNÍ HODINY představenstva se konají 1x za 14 dní vždy v pondělí od 18:00 do 19:00 hod. v kanceláři družstva v č.p. 1768/13.

 • 5.2.2024
 • 19.2.2024
 • 4. 3.2024
 • 18.3.2024

V případě potřeby je možné poslat dotaz na email družstva: bd.travnickova@seznam.cz.

Posted by admin in Úřední hodiny

Aktuality leden 2024

Malování společných prostor 1769

Od ledna se pokračuje malováním společných prostor ve vchodě 1769, následovat bude malování ve vchodě 1770 a 1771. Předpoklad dokončení malování je duben 2024. Základem pro malování je vyklizení všech věcí z chodeb a sklepů!

Generální oprava elektroinstalace byla dokončena v prosinci 2023

Vaše představenstvo

Posted by admin in Opravy

Úřední hodiny listopad 2023 – leden 2024

ÚŘEDNÍ HODINY představenstva se konají 1x za 14 dní vždy v pondělí od 18:00 do 19:00 hod. v kanceláři družstva v č.p. 1768/13.

 • 6. 11. 2023
 • 20. 11. 2023
 • 4. 12. 2023
 • 18. 12. 2023

rok 2024

 • 8. 1. 2024
 • 22. 1. 2024

V případě potřeby je možné poslat dotaz na email družstva: bd.travnickova@seznam.cz.

Posted by admin in Úřední hodiny

Malování společných prostor – říjen 2023

Malování společných prostor 1768

 • Vchod č. p. 1767 je vymalován
 • Od 9.10.2023 bude probíhat malování ve vchodě č. p. 1768.

Vaše představenstvo

Posted by admin in Opravy

Revize oken: říjen – listopad 2023

Revize plastových oken

Vážení členové družstva, jako každý rok jsme pro Vás zajistili revizi plastových oken.

V případě, že Vám termín určený pro Váš byt z nějakého důvodu nevyhovuje, prosím kontaktujte domovníka na tel: 773 176 771.

Změnu termínu prosím realizujte jen z vážných důvodů. Děkujeme!

Servis oken proběhne vždy od 8:00 – 16:00 hod.

vchod 1771: 10.10 – 12.10.2023

vchod 1770: 17.10. – 19.10.2023

vchod 1768: 24.10. – 26.10.2023

vchod 1767: 31.10. – 2.11.2023

vchod 1769: 7.11. – 8.11.2023

V případě, že servis oken odmítnete, budou Vám pak případné opravy oken předány k úhradě.

Vaše představenstvo

Posted by admin in Revize