Nezařazené

Aktuality květen – srpen 2024

Vážení členové družstva,

posíláme aktuální informace:

a) k 31.5.2024 bude ukončeno malování společných prostor

– současně jsme se domluvili s malíři, že  na podzim proběhne ještě kontrola všech prostor a budou provedeny případné opravy, které se od počátku  malování objevily.

b) od 24.5.2024 bude zahájeno vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2023

– Přeplatky budou vypláceny postupně podle toho, jak jste posílali BÚ.
– Pokud ještě někdo účet neposlal, žádáme o jeho zaslání.
– Výjimečně (pokud někdo nemáte BÚ) je možné vyplatit přeplatek v hotovosti v  kanceláři družstva v úředních hodinách, žádáme však  předem o informování z důvodu zajištění dostatečné hotovosti v pokladně.

c) nedoplatky z vyúčtování služeb za rok 2023

–   žádáme o úhradu nedoplatků z vyúčtování služeb za rok 2023 na účet BD nejpozději do 30.6.2024. Jako v. s. uveďte číslo bytu a do poznámky dejte vyúčtování služeb 2023.

d) od 10.6.2024 (cca 4 dny) bude probíhat mytí oken  zvenku i zevnitř na chodbách včetně parapetů

– Pokud někdo máte květiny na parapetech na chodbách, žádáme o  vyklizení parapetů do 9.6.2024. Následně  po umytí oken a parapetů bude možné květiny vrátit na původní místo.

e) přerušení dodávky teplé vody: 22.7 – 28.7. 2024

bližší podrobnosti  v příloze.

f) úřední hodiny družstva:

ÚŘEDNÍ HODINY představenstva se konají 1x za 14 dní vždy v pondělí 18:00 – 19:00 hod. (s výjimkou prázdnin) v kanceláři družstva v 1768/13.

 • 3.6.2024
 • 17.6.2024
 • 8.7.2024
 • 22.7.2024
 • 12.8.2024
 • 26.8.2024

 V případě potřeby je možné poslat dotaz na mail družstva: bd.travnickova@seznam.cz.

 

Za představenstvo
Dagmar Jonášová
Posted by admin in Aktuálně, Nezařazené, Opravy, Revize, Úřední hodiny

Aktuality květen 2024

Kontejner 16.5.2024 (ČT) v době od 16:00 hod. do 20:00 hod

Vážení členové družstva,

chtěli bychom vás informovat, že dne 16.5.2024 (ČT) v době od 16:00 hod. do 20:00 hod. bude přistaven MČ Praha 13 kontejner u tržiště, rozšířený chodník proti 1764, který je určený na odvoz netříděného odpadu. Nelze odložit nebezpečný odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, ledničky, mrazáky, PC, monitory, televize, počítače, sporáky. Pokud tedy máte nějaké nepotřebné věci, můžete využít!

Představenstvo BD

Posted by admin in Aktuálně, Nezařazené

Vyúčtování záloh za služby a energie – rok 2023

Vážení členové družstva,

v průběhu příštího týdne Vám bude zasláno emailem vyúčtování záloh za služby a energie za rok 2023 paní Ježkovou.
Následně budete mít možnost v době 30 dní  kontaktovat p. Ježkovou z důvodu případných dotazů či reklamace vyúčtování.  V případě, že by jste vyúčtování do konce příštího týdne emailem neobdrželi, napište nám a my Vám vyúčtování  pošleme znovu nebo dáme do schránky.

Současně s vyúčtováním Vám posíláme  pravidla pro výplatu přeplatků a nedoplatků:

VÝPLATA PŘEPLATKŮ A ÚHRADA NEDOPLATKŮ

Vyúčtování záloh za služby a energie za rok 2023. Pro vyúčtování budou využity vám zaslané aktualizované údaje přeplatků a nedoplatků za rok 2023.

PŘEPLATKY:

Žádáme vás nejpozději do 15. května 2024 o sdělení čísla účtu pro výplatu, a to:

Zdůvodnění: U členů BD, kteří platí inkasem, představenstvo číslo účtu nezná.  Dochází také často ke změnám bankovních ústavů. Přeplatky Vám budou vyplaceny po doložení čísla účtu v průběhu 2. poloviny května 2024 (po ukončení reklamační doby) a června 2024 v závislosti na doložených číslech účtu. Pokud člen BD nevlastní účet, bude mu přeplatek vrácen v hotovosti v kanceláři BD v úředních hodinách. Žádáme však o minimalizování těchto případů.

NEDOPLATKY:

Nedoplatky uhraďte nejpozději do 30. června 2024 následujícím způsobem

 1. Převodem na účet BD
  • číslo účtu 3372 161 319/0800 u České spořitelny a.s.
  • variabilní symbol: číslo bytu
  • zpráva pro příjemce: úhrada nedoplatku za rok 2023 + jméno
 2. V hotovosti v úředních hodinách BD nebo přímo vkladem na účet družstva. Při využití vložení prostředků přímo na účet BD uvádějte variabilní symbol i zprávu pro příjemce jako u převodu na účet BD.

Výplata přeplatků a úhrada nedoplatků 20223

Vaše představenstvo BD

Posted by admin in Nezařazené

Aktuality září – říjen 2023

1) Malování společných prostor

V souvislosti s provedenou generální opravou elektra jsme se rozhodli pro vymalování společných prostor. Malování bude probíhat postupně podle průběhu prováděné generální opravy elektra. S ohledem na financování z prostředků dlouhodobých záloh bude ve společných prostorách jen vymalováno, nepočítá se s opravou dlažby a zábradlí na schodišti, to budeme realizovat později, až na to budeme mít volné finanční prostředky.

Malování bude zahájeno 4. 9. 2023 ve vchodě 1767, kde je již elektro hotovo. Malování daného vchodu bude probíhat cca 3 – 4 týdny.  V říjnu předpokládáme, že by proběhlo vymalování vchodu č. p. 1768, kde je rovněž  elektro již hotové.

Malování vchodů č. p. 1769 – 1771 bude realizováno po dokončení elektra v těchto vchodem, tzn., bude probíhat od ledna 2024 do cca března 2024.

2) Další opravy a revize do konce roku 2023

Do konce roku 2023 nás čeká ještě několik revizí, které je potřeba zvládnout. Předem se omlouváme, ale není možné vše naplánovat tak, aby akce byly realizovány v jeden den.

a) Revize plynu

proběhne od 16-18:00 hod. ve dnech 5. 9. -7. 9 a 12. 9. – 13. 9. – rozpis, kdy bude v jednotlivých vchodech revize probíhat je vyvěšen ve vchodech a současně Vám byl zaslán mailem. Pokuste se prosím v daný termín být k dispozici. Pokud byste byli na dovolené, domluvte se prosím s p. Šídou na náhradním termínu. Vše je však potřeba zrealizovat do konce září 2023.

b) Výměna vodoměru na studenou vodu

v letošním roce nám končí platnost vodoměrů na studenou vodu (platnost 5 let), proto je potřeba provést výměnu vodoměru včetně rádiového modulu (dálkový odečet). Výměna bude probíhat v bytech dne 12. 10. 2023. Přesný čas výměny Vám bude sdělen do poloviny září 2023. V případě, že někdo z Vás nebude v daný den k dispozici, dejte nám prosím s předstihem vědět na mail BD.

c) Servis oken –

jako každý rok plánujeme servis plastových oken. Předběžně bude probíhat v druhé polovině října. Dle zkušeností z loňska je domluven větší časový prostor pro kontrolu v jednotlivých bytech: Přesný rozpis realizace po patrech bude znám v průběhu září. Pokusíme se poslat do poloviny září.

3) byt č. 24 (3+1) ve 12 NP v č. p. 1769 – pronájem

Byt č. 24 v 12 NP v č. p. 1769 je kompletně zrekonstruovaný včetně výměny oken v pokojích do ulice, výměny kuchyňské linky a rekonstrukce jádra s výměnou veškeré sanity /umyvadlo, vana, záchod/.  S ohledem na dokončení rekonstrukce jsme se rozhodli přednostně nabídnout k pronájmu daný byt, Vám členům družstva, resp. Vašim blízkým. Následně bychom pak řešili pronájem prostřednictvím realitní kanceláře.

Podmínky pronájmu:

a) nájemce bude osoba blízká se členem družstva

b) nájemní smlouva uzavřena s 3 měsíční výpovědní lhůtou, aktuálně na 1 rok s možností automatického prodloužení.

b) nájemce bude využívat byt pro vlastní bydlení, bude zakázáno další pronájem

c) nájemce na sebe převede elektřinu a plyn

d) nájemce na počátku složí kauci ve výši 3 nájmů – peněžní jistota

e) nájemné bude hrazeno měsíčně, min. výše měsíčního nájemného bude činit 20 000 Kč s možností navýšení prostřednictvím inflační doložky

Finální výběr nájemce – finální nájemce bude vybrán pomocí obálkové metody.

Pokud máte někdo zájem si byt prohlédnout (jen vážní zájemci!), napište na mail družstva, následně bychom domluvili termíny prohlídky.

Vaše představenstvo

Posted by admin in Nezařazené