Dokumenty

Provádění oprav bytu

K žádosti je nutné přiložit:
  • náčrtek před opravou a po opravě (jsou-li prováděny stavební úpravy)
  • kopii živnostenského oprávnění firmy provádějící opravu.
  • v případě výměny oken také certifikaci firmy
  • před začátkem prací bude vyvěšena informace o délce prací na nástěnku u vchodu, i do vedlejších vchodů
  • zajistit olepení výtahu, aby nedošlo k poškození (pokud je používán)

Žádost o provedení oprav v bytě

 

Převod členství v DB

Převod členství v BD bezúplatný

Platí v případě převodu na rodinného příslušníka

Převod členství v BD úplatný

Platí při převodu mimo rodinu (prodej)

Převod členství v BD SJM úplatný

Převod členství v BD SJM bezúplatný

 

Pronájem

Zásady pronájmu