Vyúčtování záloh za služby a energie – rok 2023

Vážení členové družstva,

v průběhu příštího týdne Vám bude zasláno emailem vyúčtování záloh za služby a energie za rok 2023 paní Ježkovou.
Následně budete mít možnost v době 30 dní  kontaktovat p. Ježkovou z důvodu případných dotazů či reklamace vyúčtování.  V případě, že by jste vyúčtování do konce příštího týdne emailem neobdrželi, napište nám a my Vám vyúčtování  pošleme znovu nebo dáme do schránky.

Současně s vyúčtováním Vám posíláme  pravidla pro výplatu přeplatků a nedoplatků:

VÝPLATA PŘEPLATKŮ A ÚHRADA NEDOPLATKŮ

Vyúčtování záloh za služby a energie za rok 2023. Pro vyúčtování budou využity vám zaslané aktualizované údaje přeplatků a nedoplatků za rok 2023.

PŘEPLATKY:

Žádáme vás nejpozději do 15. května 2024 o sdělení čísla účtu pro výplatu, a to:

Zdůvodnění: U členů BD, kteří platí inkasem, představenstvo číslo účtu nezná.  Dochází také často ke změnám bankovních ústavů. Přeplatky Vám budou vyplaceny po doložení čísla účtu v průběhu 2. poloviny května 2024 (po ukončení reklamační doby) a června 2024 v závislosti na doložených číslech účtu. Pokud člen BD nevlastní účet, bude mu přeplatek vrácen v hotovosti v kanceláři BD v úředních hodinách. Žádáme však o minimalizování těchto případů.

NEDOPLATKY:

Nedoplatky uhraďte nejpozději do 30. června 2024 následujícím způsobem

  1. Převodem na účet BD
    • číslo účtu 3372 161 319/0800 u České spořitelny a.s.
    • variabilní symbol: číslo bytu
    • zpráva pro příjemce: úhrada nedoplatku za rok 2023 + jméno
  2. V hotovosti v úředních hodinách BD nebo přímo vkladem na účet družstva. Při využití vložení prostředků přímo na účet BD uvádějte variabilní symbol i zprávu pro příjemce jako u převodu na účet BD.

Výplata přeplatků a úhrada nedoplatků 20223

Vaše představenstvo BD