Generální oprava elektro srpen

Generální oprava elektro – aktuální informace –  01.08.2023

a) Oprava elektroinstalace ve vchodech č. p. 1767 – 1768 je dokončena vyjma zakrytí hlavního rozvaděče a dalších rozvaděčů na internet, STA v přízemí obou vchodů. Toto zakrytí bude dokončeno v průběhu září, aktuálně je deska pro zakrytí ve výrobě.

b) V průběhu srpna  bude probíhat oprava elektroinstalace ve sklepech a pronajatých prostorách  v č. p. 1769 – 1771.  S ohledem na tuto skutečnost budou tyto prostory zpřístupněny zaměstnancům firmy Elbrain. Kontakt na zástupce firmy Elbrain, v případě dotazů – p. Vrtiška – 777 292 399. Pokud v pronajatých prostorách jsou nějaké drahé věci, doporučujeme je na dobu opravu elektroinstalace přemístit.

c) Od září bude zahájena oprava elektroinstalace ve vchodě č. p. 1769 – aktuální informace Vám budou včas zaslány.